Search results

  1. maicongtien

    Xuyên Việt - chinh phục 4 cực Tổ Quốc. 15/7-15/08/2012.

    Hi cả nhà, Đây là plan cho tour xuyên Việt - xe máy - chinh phục 4 cực của Tổ Quốc : Cực Tây A Pa Chải, Cực Bắc Lũng Cú, Cực Đông Mũi Đôi, Cực Nam Mũi Cà Mau ( vẫn để cực nam vào, không biết có đủ thời gian để về tới Cà Mau không ) Xuất phát : 15-17/07/2012 tại Hà Nội Kết thúc : 15/08/2012 tại...