Search results

  1. T

    [Hỏi đáp] Cách xử lý rác khi cắm trại

    Sau khi cắm trại chúng ta đều để lại 1 đống rác thải cho môi trường, những rác hữu cơ có thể phân hủy được thì không nói vậy còn những rác vô không phân hủy như nhựa, nilon, thủy tinh... thì xử lý bằng cách nào? Hầu như ai cũng chọn giải pháp là dồn vô hết rồi đốt nhưng sự thực là cách này không...