Search results

  1. Q

    [Tổng hợp] Thông tin du lịch Malaysia (Phần 3)

    Mong các bác góp ý lịch trình đi Malaysia - Sin của em Chào các bác, công sức 2 đêm thức trắng của e đây.(c) Chuyến bay của tụi em SG-Sin, Sin-SG: Jetstar, Ngày đi 24/1/2013, giờ khởi hành: 21h15, đến: 0:10 tại terminal 1. Ngày về 31/1/2013, giờ khởi hành 14h15, đến 15h05. :DE LỊCH TRÌNH SIN...