What's new

Search results

  1. bbcincorporation

    Các Loại Visa Lao Động tại Singapore

    Nếu bạn muốn bắt đầu sự nghiệp của mình tại Singapore, bạn cần biết loại visa lao động nào dành cho mình. Singapore ban hành nhiều loại visa đối với nhiều nhóm đối tượng lao động cụ thể. Bao gồm: Employment Pass Giấy phép Employment Pass dành cho các đối tượng là chuyên gia có mục tiêu làm...
Back
Top