What's new

Search results

  1. Z

    Thương nhớ Đồng Văn

    Em vừa từ Đồng Văn về, Đồng Văn của ngày xưa, giờ chỉ còn lại một tẹo lơi Phố Cổ. Con phố phía sau quán Cafe Phố Cổ, lơi mà có thể nhiều bạn mặc dù lên Đồng Văn, nhưng có lẽ chưa một lần bước tới. Khi nào, Đồng Văn mới là Đồng Văn của ngày xưa ?
  2. Z

    Thương nhớ Đồng Văn

    Cuối năm 2015 sắp đến rồi ạ :)
Back
Top