What's new

Search results

  1. vietngoc

    [Tổng hợp] Lang thang Sydney - Đi để khám phá và cảm nhận !

    Đẹp quá ! Núi non vùng Úc Châu, hay hoang mạc Bắc Mỹ hay có dạng sa thạch (ko chắc lắm về tên gọi) : vách dựng đứng do bào mòn của gió cát. Mình có thắc mắc không biết ở Việt Nam mình có hình thái núi đó không..??
Back
Top