What's new

Search results

  1. S

    Khẩn cấp !!! Tìm bạn phượt ở Châu Âu (Ý, Ho Lạp)

    Tìm bạn đang rỗi ở châu Âu để đi Ý và Hi Lạp với cả Áo. Có thể đi từ ngày 7 đến 24 tháng 8. Dự tính sẽ đi bằng tàu, vé interrail. Tớ tên Vũ, 29t, đang ở miền Nam Pháp (Aix en Provence). Chờ thông tin của mọi người.
Back
Top