What's new

Search results

  1. P

    Hành Trình Tuổi 24 #toibutpha

    " Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ Thong dong tự tại vậy mà vui " 13 ngày Tôi đã đi và cảm nhận cuộc sống theo cái riêng của mình . Tôi đã có những cảm xúc khác nhau khi mà những mảnh đất Tôi đi qua đều có 1 câu chuyện để lại trong Tôi.
Back
Top