What's new

Search results

  1. Coca36

    [Cung TM] Tuyển xế+ôm tham gia tết ấm vùng cao tại cao bằng ngày 1,2,3/02/2013

    Re: Tuyển xế+ôm tham gia tết ấm vùng cao tại cao bằng ngày 1,2,3/02/2013 E cũng đăng ký suất ôm nhé, dù chưa sure 100% :) E sẽ đi off t5 . sdt la 0936888099 a.
  2. Coca36

    [Cung TM] Tour Trở Lại Đất Bình - Quảng ( Dự kiến cuối tháng 9 / 2012 )

    Túm (cái váy) laị là e bị thíc cái ctrình nềy. Chỉ có time hem cho phép :-<
Back
Top