What's new

Search results

  1. SVC

    Tìm bạn đồng hành đi Cực Đông (đi đường ghềnh, trở về đường rừng 21-22/4)

    Tìm bạn đồng hành đi Cực Đông (đi đường ghềnh, trở về đường rừng 21-22/4) Mình lập topic này nhằm tìm bạn đồng hành để cùng đi Cực Đông sáng sớm ngày 21/4 và trở về sáng sớm 22/4. (do bạn đồng hành của mình bận việc không đi chung được) Lộ trình sơ lược: Lên xe khách đi Tuy Hòa tối 20/4. 5h...
Back
Top