What's new

Search results

  1. dutchta

    [Chia sẻ] Chinh phục Island Peak - 6.189m

    7h30 sáng ngày 19/10/2011 sau hơn 5 giờ khởi hành từ Base Camp IP (5.087m) tôi đã lên tới cao điểm 6.189m và tự hào giơ cao quốc kỳ Việt Nam giữa không gian vô cùng rộng lớn của trời xanh và tuyết trắng... Trước khi chia sẽ những cảm xúc về hành trình này tôi cũng đã phải cân nhắc vì đây...
Back
Top