What's new

Search results

  1. miss-simple

    Bán tranh ủng hộ đồng bào Miền Trung thân yêu! (ĐÃ KẾT THÚC)

    Đây là bức tranh của người bạn của mình vẽ, bạn ấy có nhờ mình post lên trang đấu giá từ thiện. Bản thân tên bức tranh "Mùa vàng” đã nói lên ước mơ về một cuộc sống no ấm. Một lời ngắn gọn thôi mà tác giả ao ước giá mà được nói với từng đồng bào miền trung : "Mong mỏi lắm bà con mình mau chóng...
Back
Top