What's new

Search results

  1. piupiuchiu

    Làm Thế Nào Để Gia Hạn Thị Thực Đi Lại Do Pháp Cấp Cho Du Khách Việt Nam

    Làm Thế Nào Để Gia Hạn Thị Thực Đi Lại Do Pháp Cấp Cho Du Khách Việt Nam Để chuẩn bị cho ngày tái mở cửa biên giới giữa Pháp và Việt Nam (thời điểm cụ thể hiện chưa được xác định), những du khách đã có thị thực đi lại ngắn hạn (có thời hạn từ 1 đến 5 năm) do Pháp cấp và hết hạn trong năm 2020...
Back
Top