What's new

Search results

  1. vind0805

    Mộc châu 11 - 13/9/2012

    Xin chào các bạn, các anh chị !! Mình là Vind.Chẳng là mình tính đi Mộc Châu từ ngày 11 -13/9,vì thời gian có hạn nên mình chỉ đi được từng đó. Nhưng mình chỉ có 2 người và muốn lập topic này để muốn rủ các bạn đi cũng cho vui.Mình ở Sài gòn ra nên đường đi cũng như moị thứ khác đều mù mờ, chỉ...
Back
Top