What's new

Search results

  1. waterfall

    Sẽ đi được nữa chăng...

    Cái ngày mình đắm mình trong niềm đam mê nhảy nhót, để rồi mặc 1 bộ đồ kinh dị vào bệnh viện thăm bạn kinh_van... nhìn bạn quằn quại trong đau đớn mình lại không biết có sự tồn tại của topic này, cũng không để ý nghị lực của bạn phải lớn như thế nào để vượt qua khó khăn của ngày ấy... Mình vốn...
  2. waterfall

    [Cung TM] Về Đà Lạt,...vàng rực rỡ sắc hoa Dã Quỳ (13-14/11/2010)

    Ủa sao mềnh không biết gì hết ta?
Back
Top