What's new

Search results

  1. MrHam

    [Chia sẻ] Trở lại Mường Chiến (Ngọc Chiến)

    Cùng với sự ám ảnh của bài thơ "Tây tiến" (Quang Dũng), Tây Bắc là nơi khiến tôi muốn đi, đi đến hết, đi hết lại muốn đi mãi. Nhưng Tây Bắc quá rộng lớn. Quá rộng về mặt địa lý, và còn quá rộng vì những vẻ đẹp thiên nhiên, những vẻ đẹp con người gắn liền với những văn hóa riêng biệt. Nó quá rộng...
  2. MrHam

    Vút bay cùng Bamboo flute & Đường tre Suối Muống

    Một cung đường cũ với nhiều người, nhưng sau 4 lần phải hoãn vì bạn đồng hành, vì bão, vì mưa, vật vã từ tháng 7 sau topic DDTSM của yem_dao_lang_lo đến tận tháng 11 thì...
Back
Top