What's new

Search results

  1. namviet

    [Hỏi đáp] Thông tin miền cao nguyên

    Năm nay gia đinh em tổ chức du lịch xuyên 2/3 viêt có đi qua tây nguyên và ngủ ở playku,ban mê thuật như khốn lỗi em chưa lên tây nguyên bao giờ . Các bác cho em hỏi chút - Nhà em muốn đi cưỡi voi ở buôn Đôn thì mua vé như thế nào nhỉ có dễ không ? - Các nơi thăm thú từ kom tun-gia lai - đắc...
  2. namviet

    Đã là diễn đàn chúng ta cần tự do thoải mái

    Gửi các mod của diễn đàn này khi các bạn lập lên diễn đàn này các bạn lên để cho những người tham gia nói hết các điều họ muốn nói cho những điều đó có thể các mod thích hay không thích " những người có học không bao giờ chặn họ kẻ đang nói cả " Trong bài " Pù Lầu - Mường Lát - Đi giữa mùa mưa...
Back
Top