What's new

Search results

  1. new_master

    Tuyển gấp 2 ôm đi Cao nguyên Đồng Cao -Mẫu Sơn của Bắc Giang 26&27/11

    Tuyển gấp 2 ôm đi Cao nguyên Đồng Cao -Mẫu Sơn của Bắc Giang 26&27/11 Cần tuyển gấp 2 ôm cho hành trình ngày mai . Thời gian:Trưa 26 & 27/11/2011 (hai ngày). Xuất phát 1h trưa t7 và về tối CN. Địa điểm và nội dung: Đồng Cao Phương tiện: xe máy . Ăn nghỉ: lều trại và sẽ có party cho cả...
Back
Top