What's new

Search results

  1. T

    Tuyển xế đi Ba Khan - Trek Pha Luông Mộc Châu (14-15/6)

    Cuối tuần này nhóm bạn tớ nổi hứng đi Ba Khan,leo Pha Luông nhưng đang thiếu xế, nên muốn tìm một vài bạn nữa cho đủ đoàn :D:D LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN * Ngày 1 (14/6) - 5h xuất phát tại Trung tâm hội nghị quốc gia - 8h đến Ba Khan thuê thuyền, chụp choẹt - Ăn trưa tại Ba Khan - 12h tiếp tục đến Mộc...
Back
Top