What's new

Search results

  1. H

    1-4/9 Đi Côn Đảo anh em ơi!

    Chưa một lần đi Côn Đảo nên mình định tổ chức một chuyến lênh đênh trên biển và ra thăm nhưng chứng tích lịch sử ngày xưa.Lịch trình như sau:( chương trình này mình lấy từ một chuyến đi trước của anh em nhà ta, nên mong mọi người góp ý thêm) Ngày 1:  7h: Tập trung ở Dinh Thống Nhất. (Ăn Sáng...
Back
Top