What's new

Search results

  1. M

    [QC] Tê lê phê

    Lần đầu tiên được theo nhóm bạn đi phượt quả là tê lê phê, về nhà mấy hôm đầu tay chân em giãn cơ đau và buồn buồn khó tả nhưng cảm giác thì thật là number one khi mình đã vượt qua được chính mình, chinh phục được những đoạn đường mà tưởng chừng mình không vượt qua nổi, nói chung là rất tuyệt...
Top