What's new

Search results

  1. L

    [Hỏi đáp] Nhờ các bác tư vấn cung đường Hà Nội - Lào Cai - Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà

    Nhờ các bác tư vấn cung đường Hà Nội - Lào Cai - Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà Chào các bác, chả là cuối tuần này em cùng 3 người bạn sẽ lên Bắc Hà làm chuyến, hiện tại dự định của bọn em như thế này,có gì nhờ các bác tư vấn hộ ạ. Đoàn em 4 người, 2 xế, 2 ôm. 1 wave s và 1 min ạ. Xế nói...
Back
Top