What's new

Search results

  1. H

    Ai thích du lịch bụi Singapore ngày 12/12 - 15/12

    [Đã chốt đoàn] Ai thích du lịch bụi Singapore ngày 12/12 - 15/12 Tình hình là sắp tới mình được nghỉ phép 4 ngày, nên tranh thủ làm chuyến du lịch bụi qua Singapore để thỏa chí tang bồng. Mình đã rủ rê được 1 vài người bạn tham gia cùng, nhưng đến giờ thì nhóm bọn mình hiện tại có 3 thành viên...
Back
Top