What's new

Search results

  1. kethamlang

    [Hỏi đáp] Roaming , giúp mình với anh em

    Nhóm mình chuẩn bị phượt châu Âu lần đầu, cụ thể lịch trình là Anh, Pháp, Đức nh đến giờ vẫn chưa quyết định dùng mạng nào để roaming. Phượt thủ nào cao tay chỉ giáo hộ nhóm ah.
Back
Top