What's new

Search results

  1. nova88

    10 ngày đến Trường Sa - xa và gần

    Bài viết rất chân thực, lay động đến từng tế bào cảm xúc. Có đi mới biết đc những khó khăn các a gặp phải, mới thêm yêu tổ quốc, mới thấm đc lòng tự tôn của dân tộc. Hy vọng 1 ngày đc lênh đênh đến đó ...
Back
Top