What's new

Search results

  1. catus_f

    [Đã hủy] Bắc Triều Tiên - Tìm lại tình yêu, từ 1/9 - 8/9/2012

    Mình cũng thích 1 lần được khám phá Bắc Hàn nhưng không biết chi phí thế nào để biết đường lên kế hoạch tiết kiệm. Nhưng dù thế nào cũng cho mình đăng ký 1 suất nhé. Hy vọng được tham gia cùng mọi người. Chờ thông tin tiếp theo của bạn.
Back
Top