What's new

Search results

  1. Mooncry

    OFF 2008 - Náo nức spam ngày gặp mặt và những thông tin bên lề

    Black: Tớ lập topic này để ACE buôn bán các việc cần làm, không cần làm, bàn ra tán vào các thông tin bên lề ngày 24/8 nhé (NT) kính thưa các loại kính, ý quên BTC. Em xin có ý kiến thía lày. BTC làm cho mỗi người cái bảng tên, hoặc để nhẹ nhàng và đỡ tốn kém viết tên mọi người đến tham dự...
Back
Top