What's new

Search results

  1. K

    làm hộ chiếu mới ( hết trang ) nhưng visa còn hạn trong PP cũ, có cần xin lại visa

    trường hợp này của bạn có hỏi lãnh sự quán chưa ạ ?
Back
Top