What's new

Search results

  1. Q

    Asian Cup

    Hết hiệp 1. Đang dẫn 1-0. Nhìn quả bóng lăn từ từ vào lưới chân tay cũng ngứa ngáy thật
  2. Q

    Hội đâm ảnh

    Nhờ bác lamchieu đâm chém hộ em bức này. Đây là ảnh con gái em, em mới chup. Theo bác thì... - Có nên để DOF mỏng thế ko - Có nên cho thêm 1 tý Flash đánh thẳng vào mắt ko. Tóm lại là các bác c&#7913...
Back
Top