What's new

Search results

  1. Dinhphuu

    [Chia sẻ] Trưởng phòng kinh doanh có phải là nghề “hái” ra tiền?

    Trưởng phòng kinh doanh - vị trí “quyền lực” và đặc biệt quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, công việc của trưởng phòng kinh doanh là làm gì? Yêu cầu và kỹ năng cần có của trưởng phòng kinh doanh như thế nào? Trưởng phòng kinh doanh có thực sự là nghề “hái” ra tiền? Tất...
Back
Top