What's new

Search results

  1. Shishiconuong

    10 ngày đến Trường Sa - xa và gần

    Hôm nay mới được thấy bài của anh. Nhớ Trường Sa quá. Thật may mắn em cũng được đi năm 2014, tàu HQ 561. Đọc bài của anh bao nhiêu cảm xúc lại ùa về.
Back
Top