What's new

Search results

  1. dangcodon161

    [Chia sẻ] Độc hành Viêng Chăn tháng 2/2016 ( giờ mới có time up mọi người thông cảm)

    Độc hành Viêng Chăn tháng 2/2016 ( giờ mới có time up mọi người thông cảm) Do thời gian nghỉ lễ eo hẹp ( công chức quèn) nên mình tranh thủ làm chuyến xe khách liên vận Việt - Lào vi vu trong 3 ngày 18h tại bến xe nước ngầm 8h sáng tại cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh Vừa hết 6 ngày nghỉ lễ nên...
Back
Top