What's new

Search results

  1. quangtao

    [Chia sẻ] eMông Group: Làng cổ Đường Lâm (19/8/2012)

    Một chuyến đi vào một ngày đặc biệt và tới một ngôi làng cũng thật đặc biệt. Lộ trình: Chặng đi : tập trung ở cổng trường Quốc Gia (Cầu Giấy) đi theo quốc lộ 32, ăn trưa tại nhà dân. Chặng về: đạp xe dọc đê, nốt lặng của bản giao hưởng sông Hồng, 16h xuất phát, chộp ảnh làm hàng trên triền...
Back
Top