What's new

Search results

  1. changchuptso

    Ấn Độ - Delhi - Bodgaya - Varanasi - Dharamsala 18/4/2015 - 02/5/2015

    Tình hình là em nó có người bạn bên Ấn, người Tây Tạng, nên đã lên kế hoạch đến Ấn Độ dịp này và sẽ tham quan các nơi Delhi - Bodgaya - Varanasi - Pemasto - Dharamsala ... Đùng cái người bạn đó kiếm được việc làm và giờ em nó đang bơ vơ, visa đã xin, vé máy bay đã đặt và cũng vừa viết đơn nghỉ...
Back
Top