What's new

Search results

  1. TQN

    Cao nguyên đá, một chút mênh mang...

    Tặng những ai đã đến, sẽ đến, và chưa đến... Hà Giang, cái tên nghe gần mà xa xôi, rồi những địa danh Mèo Vạc, Đồng Văn, Mã Pí Lèng... Những cái tên thôi thúc những chuyến đi, những khát khao khám phá, để thấy con người thật nhỏ bé, để thấy cuộc đời như con thuyền nhỏ trôi trong dòng sông vũ...
Back
Top