What's new

Search results

  1. H

    Thương nhớ Đồng Văn

    Chị ơi trên face nhà mình có hơn 200 lượt like rồi chị ạ. Em cũng muốn đi cùng chị... Đọc hết 28 trang, em biết mạch cảm xúc của chị còn nhiều nhiều hơn thế, chỉ đơn giản rằng đôi khi yêu thương không nói thành lời và lời không nói hết tấm lòng. Gợn chút buồn trong lòng về những gì xưa cũ...
Back
Top