What's new

Search results

  1. N

    Thông tin Visa châu Âu (phần 1)

    Re: Thông tin Visa châu Âu mình có visa student visit dc 11 tháng ở ANH, giờ mình muốn đi du lịch ở châu âu có cần xin thêm visa nào nữa ko, hiện mình đang ở Anh, có bác nào biết giúp mình với :D
Back
Top