What's new

Search results

  1. T

    [Cung TM] [ Hỏi Đáp ] Phượt Thác Mai - Đồng Nai

    ôi , thanks bạn nhiều nhiều nhé . Nhưng nghe người ta nói có đi lên thượng nguồn được ko bạn ?
  2. T

    [Cung TM] [ Hỏi Đáp ] Phượt Thác Mai - Đồng Nai

    Tình hình là mình muốn tổ chức một chuyến đi phượt Thác Mai 2 ngày vào khoản đầu tháng 8 . Nhưng thú thật với các bạn là mình hoàn toàn ko biết gì từ đường đi cho đến phải chuẩn bị những gì . Mình có theo dõi các anh chị đi trước , là mình phải ở trong rừng nên cũng hơi sợ vì bạn mình chưa ai...
Back
Top