What's new

Search results

  1. V

    [Tổng hợp] Lang thang Sydney - Đi để khám phá và cảm nhận !

    Chào bạn, mình cũng sang du lịch Úc vào ngày 20-05-2012 . Mình đi Mel & Syd trong vòng 5 ngày. Nếu bạn cũng sang úc vào thời gian này , bọn mình liên lạc đi chung cho vui. Cám ơn Loan Châu vì những thông tin thật bổ ích. Mình theo lịch trình của bạn cho 2 ngày ở Mel. Núi Blue mountain có đẹp...
Back
Top