What's new

Search results

  1. G

    Thái Lan 19-25/11

    Em là Liên, e có book vé đi Thái Lan từ 19-25/11, à e là nữ nhé, có bạn nào đi cùng thì liên hệ với em nhé, đi chung cho vui. Fb: Lotus Nguyễn Em cũng chưa có ý định gì, nên bạn nào đi cùng rồi bàn bạc lại thống nhất thì đi như thế nhé.
Back
Top