What's new

Search results

  1. L

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    Re: Xách ba lô lên và Đi 2 - Đừng chết ở châu Phi Chúng em k xúc phạm danh dự, hay vu khống bịa đặt cho chị Huyền Chyp. Chúng em chỉ có những thắc mắc mong nhận đc câu trả lời từ chị Huyền Chyp (trên cơ sở hòa bình- k sẽ bị ban);) Chúng em sẽ rất vui nếu có đc câu trả lời. Em xin chân thành...
Back
Top