What's new

Search results

  1. WHITE TIGER

    [Chia sẻ] Hà Giang, sống chậm để cảm nhận con người và cảnh vật

    Re: Hà Giang,sống chậm để cảm nhận con người và cảnh vật Tớ đi lần trọn cung Hà Giang.2 lần Hà Giang-Cao Bằng và 1 lần Hà Giang-Ba Bể.Tính ra 16 lần đến nhưng tuy chụp rất nhiều nhưng đẹp thực sự trong ảnh rất khó.Còn cảnh thì nhìn mắt không thể tả được qua mười mấy lần đi,có lần chả buồn giờ...
  2. WHITE TIGER

    [Chia sẻ] Hà Giang, sống chậm để cảm nhận con người và cảnh vật

    Người dân và cảnh vật vùng cao Hà Giang Nhiều người có hỏi tôi Sao anh đi nhiều thế,trên đó có gì đẹp? Trên đó phải mùa lúa chín,mùa tam giác mạch mới đẹp? Trên Hà Giang em đi 1 lần chả có gì sao anh đi nhiều thế? Bây giờ đang mưa bão anh đi làm gì V.v... Có quá nhiều câu hỏi tại sao.Nhưng...
Back
Top