What's new

Search results

  1. S

    Croatia - Vẻ đẹp bị lãng quên giữa trời Âu

    Hi bạn, Đấu trường ở Pula tên Arena, nó nằm trong tp nên không nhìn hếy toàn đấu trường. Giá vé 50kn/ người. Bên trong cũng không có gì đặc sắc, nếu may mắn bạn đến đúng dịp tổ chức concert thì tuyệt. Nên vào bên dưới đấu trường vẫn còn lưu lại các vật dụng ngày xưa họ sử dụng. Nếu ai đi Pula...
Back
Top