What's new

Search results

  1. T

    [Cung TM] Trek Fansipan 2-3/1/2015

    Thật là trùng hợp. Nhóm mình 6 người cũng đi Fansipan ngày 2,3/01/2015 nè, cũng cung trạm tôn luôn. Đi tour của Hoàng Liên travel giá 1tr2 luôn. Sau đó nhóm sẽ đi chơi 1 ngày tại Sapa rồi tối ngày 4 về lại Hà Nội, sáng ngày 5 bay về Sài Gòn. Ngày 4/01 nhóm mình sẽ đi Ô Quy Đèo, Hàm Rồng, Thác...
Back
Top