What's new

Search results

  1. xuxu87

    Tìm bạn đồng hành Ấn Độ - Ladakh (~15/9-12/10)

    Tìm bạn đồng hành Ấn Độ - Ladakh (~27/9-13/10) Đã nghe tiếng mùa thu vàng Ladakh đã lâu, khi thấy mấy nhóm có kế hoạch đi tháng 9-10 này lòng lại dậy lên ham muốn :)) Nhưng vì chậm chân nên bị nhỡ mất mấy nhóm :(( Đã lên cơn không kiềm lại được đành phải tự lên kế hoạch và tự đi. Có bác nào...
Back
Top