What's new

Search results

  1. T

    [Chia sẻ] Nghỉ dướng nam du ngày 8-11/2016

    Phần 1 : Lên kế hoạch đi trog 1 tuần nè .:) Một ngày thứ 6 rãnh rỗi đẹp trời ngồi gặm bút nhỡn nhơ tự dưng ta nói Hay mình đi Nam Du chơi nhỉ... Thế là lên luôn kế hoạch cho 2 ngày làm Mai An Tiêm... Một chút bối rối khi lần đầu đi Đảo đã vậy còn làm Leader nữa chứ (NT)( nghe cho oai vậy thôi...
Back
Top