What's new

Search results

  1. C

    1 nhà thám hiểm là gi????

    Khổ thân em Su nhỉ, mông lung thế thì sao mà có cơ may thành nhà thám hiểm được! Mình thì nghĩ đơn giản lắm, thám hiểm không có nghĩa là cái gì đó to tát này nọ, là cái gì đó hoành tráng vĩ đại này nọ; hay là cái gì đó như là "khủng khiếp", "khắc nghiệt", "vãi cả ra quần.." Với mỗi người, được...
  2. C

    1 nhà thám hiểm là gi????

    Trước khi vào đề bình loạn, em post tặng các bạn mẩu truyện sưu tầm này gọi là Mở Bài đã nhé !! :) Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazone và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên: - "Chết con rồi, Chúa ơi!" Bỗng từ trên Trời cao có tiếng vọng xuống: - Không, con chưa...
Back
Top