What's new

Search results

  1. L

    [Chia sẻ] Indonesia: Banka Belitung & Mt Bromo

    Đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước indonesia xinh đẹp trong một dịp đặc biệt: Nhật thực toàn phần tại Indonesia. Để chuẩn bị cho chuyến đi săn nhật thực lần này tôi đã chuẩn bị thông tin và chọn địa điểm từ cuối năm ngoái. Trong giai đoạn rất nhiều thông tin xấu cho chuyến đi như máy bay rơi...
Back
Top