What's new

Search results

  1. vnd2001000

    Đi Lào Tết té nước và xin kinh nghiệm.11.4-15.4.2012

    Mình đang có ý đi Lào bằng xe máy tết té nước từ 11.4-15.4.2012. Cung đường mình dự kiến như sau: Chiều đi: Khoảng 880km Ngày 1: Hà Nội – Mai Châu (134km) – Cửa khẩu Na Mèo Thanh hóa (110km) – Viêng Xay - Sầm Nưa (90 km). Ngày 2:12 Sầm nưa –Houa Phou- Muang Kham (140 km) – Phonsavan (56km) –...
  2. vnd2001000

    Tuyển xế ôm Thác Bản Giốc 23-24/07/2011-Trải nghiệm với Honda67

    Thác Bản Giốc 23-24/07/2011-Trải nghiệm với Honda67 CHốt đoàn Anh em Honda 67 hanoi sau những chuyến giao lưu với anh em honda67 tại các khu vực khác nhưng vẫn có những anh máu chưa chảy hết về tim, trong bình xăng vẫn còn nên làm chuyến lên Thác để xăng chảy bớt về xuôi. Mời anh chị...
Back
Top