What's new

Search results

  1. T

    [Hỏi đáp] Quá cảnh ở châu âu

    Mình dự định mua vé tới Hà lan của Swiss air, quá cảnh ở Zurich. Vì thấy vé này rẻ hơn nếu chỉ mua trực tiếp tới Zurich thôi. Nên khg biết lúc check in mình nói là sẽ lấy hành lý ở Zurich và tới Hà lan sau có đc khg ta ? Có bác nào có kinh nghiệm về việc này khg ?
Top